ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 2/5

 
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา2558

กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 2/4
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 2/3
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 2/2
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 2/1
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 1/4
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 1/3
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 1/2
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 1/1
กิจกรรมวันแม่ชั้นเตรียมอนุบาลห้อง1
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน article
กิจกรรมวันแม่ชั้นเตรียมอนุบาลห้อง2 article
กิจกรรมวันไหว้ครูCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****