ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
ปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560

 

ภาคเรียนที่ 1 

เปิดภาคเรียน ที่ ปีการศึกษา 255๙                         วันที่ 16 พฤษภาคม 255๙

กิจกรรมไหว้ครู                                                       วันที่ 16 มิถุนายน 2558

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา   ,วันเข้าพรรษา              วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

หยุดวันอาสาฬหบูชา                                             วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

หยุดวันเข้าพรรษา                                                วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมวันแม่                                                       วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม 2559

หยุดวันแม่                                                          วันที่ 12 สิงหาคม 2559

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ                                      วันที่ 13- 15 กันยายน 2559

ปิดภาคเรียนที่ 1/255ต                                          วันที่ 17 กันยายน 2559

 

                        ภาคเรียนที่ 1 (ฤดูร้อน) Summer 

                            ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/255๙

              วันที่  19 กันยายน  2559  -– 14 ตุลาคม 2559             

                         วันที่  15 ตุลาคม  2559  -– 22 ตุลาคม 2559 คุณครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติธรรม

          

ภาคเรียนที่ 2

วันเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558                        วันที่ 25 ตุลาคม 2559

กิจกรรมวันลอยกระทง                                             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมวันพ่อ                                                       วันที่  30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559

หยุดเฉลิมพระชนมพรรษา                                     วันที่  5 ธันวาคม 2559

กิจกรรมเข้าค่าลูกเสือ (อนุบาล 3)                               วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่                                                วันที่ 29 ธันวาคม 2559

หยุดวันสิ้นปี                                                       วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หยุดวันปีใหม่                                                      วันที่ 1 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็ก                                                      วันที่ 13 มกราคม 2560

กิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในประจำปี 2559               

หยุดวันครู                                                          วันที่ 16 มกราคม 2560

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา                                          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค เตรียมอนุบาล - อนุบาล 1     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค อนุบาล 2                           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสานฝันวันปิดภาคเรียน อนุบาล 3 -                  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25560

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ปิดภาคเรียนที่ 2/2559                                         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****