ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค อ.2

ภาพการรับประกาศนียบัตรและการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

1.  www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625259017546519.1073741875.100001872797800&type=3

2. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625260384213049.1073741876.100001872797800&type=3

3. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625264034212684.1073741877.100001872797800&type=3

4. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625273584211729.1073741878.100001872797800&type=3

5. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625280487544372.1073741879.100001872797800&type=3

6. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625284747543946.1073741880.100001872797800&type=3

7. www.facebook.com/profile.php?id=100001872797800&sk=photos&collection_token=100001872797800%3A2305272732%3A69&set=a.625294944209593.1073741881.100001872797800&type=3

วีดีโอการแสดงสานฝันวันปิดภาคของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

 
กิจกรรมปีการศึกษา 2556

กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค อ.3 article
กิจกรรมสานฝันวันปิดภาค อ. 1 article
กิจกรรมกีฬาสี article
กิจกรรมวันพ่อ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****