ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

วีดีโอการแสดงชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1

การแสดงชั้นเตรียมอนุบาล

 

ภาพกิจกรรม   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.386888734716883.88421.100001872797800&type=1&l=71c56738e4

 

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

 ภาพกิจกรรม

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.386878704717886.88418.100001872797800&type=1&l=8e7d5e07bd

การแสดงชั้นอ. 1/2

 

 

 

ภาพกิจกรรม

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.386891304716626.88422.100001872797800&type=1&l=fb1117dbb7

 

การแสดงห้อง อ.1/3

 

ภาพกิจกรรม อ.1/3

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.386876424718114.88417.100001872797800&type=1&l=d9ea08fc76

 

การแสดงห้อง อ. 1/4

 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
สานฝันวันปิดภาคชั้นอนุบาลปีที่ 3 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 1 article
กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือ article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นเตรียมอนุบาล article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
สัปดาห์วิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ article
กิจกรรมไหว้ครู article
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2555 article
กิจกรรมปฐมนิเทศ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****