ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
กิจกรรมไหว้ครู article

 

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ 

          หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์   

         ดอกเข็ม  สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม  

            ดอกมะเขือ  สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

            ข้าวตอก  เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

 

 

 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
สานฝันวันปิดภาคชั้นอนุบาลปีที่ 3 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 1 article
กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือ article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นเตรียมอนุบาล article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สัปดาห์วิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ article
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2555 article
กิจกรรมปฐมนิเทศ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****