ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
รับโล่ 84 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา article

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น  84  โรงเรียนคุณธรรม  ดร.เทียม  โชควัฒนา  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี  ร่วมกันคัดสรร  84  โรงเรียนคุณธรรมและ  20  โรงเรียนต้นแบบ ซึ่งมีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา            นางศิรินา  โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา  ประธานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา  จัดงาน "84 congratulations Long Live The King mornig Concert"    นางจันทร์ฌุลักษณ์  วิชพัฒน์ (ครูแป้น) เป็นผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม  วันเสาร์ที่  28 มกราคม 2555  ณ สวนลุมพินี  โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมดังนี้ 

    1. นางสาวศรุตยา  บริพันธ์     2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ระเบียบโอษฐ์       

    3. นางวีณา   รัตนเจริญ         4. พ.อ.อ.สุริยะ   สกุลชาติ   

    5. นายปัญญา  ศรีชัยวิศาล

 
ภาพกิจกรรม

แมกไม้มิ่งเมือง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****