ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 1(ห้องครูหน่อย,ครูมอญ) article

 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 2 (summer) article
กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 3 (summer) article
กิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมอนุบาล (ครูหน่า,ครูบล,พี่อ้อม) article
กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 1(ห้องครูดา,ครูแอร์) article
กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 1(ห้องครูนิ,ครูลำใย) article
กิจกรรมการเรียนการสอน อนุบาล 1 (ห้องครูหมวย,ครูต้อม) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****